Aangepast voor website 5

 

VISIE & BELEID

 

MIJN VISIE

Gastouderopvang Nannatoe werkt vanuit een kindgerichte visie. Zij gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en wordt geboren met een eigen karakter en aanleg. Een kind is goed zoals het is en heeft het recht om zich in zijn/haar tempo te ontwikkelen. Elk kind is leergierig en nieuwsgierig en heeft uit zichzelf de drang zich te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen in een gezellige en vooral positieve sfeer worden opgevangen, zodat zij zich veilig voelen en daardoor de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn, waar de grenzen liggen en wat ze mogen verwachten van elkaar. Bij Nannatoe worden regels op een speelse manier gehanteerd. Doordat kinderen weten waar ze aan toe zijn, geeft hen dat een veilig gevoel en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

 

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

De individuele ontwikkeling staat bij mij centraal. Het kind krijgt de gelegenheid om een band op te bouwen met mij en zijn/haar groepsgenootjes. Het contact met andere kinderen stimuleert een kind in zijn/haar sociale ontwikkeling. Ze leren samen spelen, delen, plezier maken en elkaar troosten. Door deel uit te maken van de groep, leert het kind om te gaan met eigen emoties en die van anderen. Daarbij leer ik hem/haar om respectvol om te gaan met andere kinderen, volwassenen en de natuur.

 

VERSTANDELIJKE ONTWIKKELING EN TAALONTWIKKELING

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen nieuwe dingen ontdekken. Zij willen veel weten en stellen vragen. Afgestemd op het niveau van het kind is er bij Nannatoe alle gelegenheid om te ontdekken en antwoorden te vinden. Dit door het aanbieden van uitdagende spel- en ontwikkelingsmaterialen. Daarbij is er alle ruimte voor eigen initiatief bij het uitvoeren van een activiteit. Hierdoor leert het kind zelfvertrouwen, eigen initiatief en interesses te ontwikkelen.

 

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING

De grove motoriek wordt gestimuleerd door zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Zij leren vaardigheden zoals lopen, fietsen, springen en klimmen. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld knutselen, puzzelen, bouwen met Duplo enz.

 

NORMEN EN WAARDEN

Door alledaagse situaties leert het kind omgaan met normen en waarden. Bij Nannatoe probeer ik normen en waarden over te brengen door aan te geven wat wel en niet mag en daarbij duidelijk uitleg te geven. Natuurlijk rekening houdend met het niveau van het kind.

 

Bij Nannatoe luisteren we naar elkaar, we schreeuwen en schelden niet tegen elkaar.
Bij Nannatoe willen we eerlijk zijn.
Bij Nannatoe leren we de woordjes dankjewel, alsjeblieft en leren we gedag zeggen.
Bij Nannatoe sluiten we vriendschappen door samen te spelen, om na een ruzie ook weer te leren het goed te maken en het leren delen.

 

 

 

Copyright © 2013 -2021 Nannatoe. Alle rechten voorbehouden.