Aangepast voor website 7

 

DAGRITME

 

ALGEMEEN

Hoe een dag verloopt hangt af van de groepssamenstelling, het weer, de zin van de kinderen en de activiteiten rondom de maandelijkse thema’s met Kiki. Ik hanteer een min of meer vast dagritme, maar geen minuut tot minuut programma. Dit doen we aan de hand van de vaste eet-, drink- en slaapmomenten op de dag. Elke dag worden er dagritmekaarten opgehangen, waarop de activiteiten voor die dag duidelijk staan afgebeeld. Voor de kinderen is dit een houvast, de dag heeft zo iets herkenbaars en dus vertrouwds. Dit geeft hen rust en zekerheid.

 

DAGRITMEKAARTEN

Bij Nannatoe wordt er gewerkt met dagritmekaarten. Dit zijn afbeeldingen waarop alle belangrijke momenten van de dag staan, zoals bijvoorbeeld spelen, voorlezen, eten, knutselen, wandelen, slapen, tussendoortje en vertrek. Zo kan een kind zien welk onderdeel van de dag aan de beurt is. Als een kind bijvoorbeeld vraagt wanneer papa of mama komt, kan ik op de kaarten laten zien dat we eerst nog doen, zoals bijvoorbeeld een tussendoortje eten, en dat ze dan komen.

 

DAGRITME BABY’S

Elke baby heeft zijn eigen ritme en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met waar de baby behoefte aan heeft en wat hij/zij thuis gewend is. Ik vind het belangrijk dat het ritme bij Nannatoe niet teveel afwijkt van het dagritme thuis. Gaan baby’s over naar vaster voedsel, dan eten zij rond 9.30 uur samen met de anderen fruit mee en om 11.30 uur een boterham. Zo wordt er langzaam toegewerkt naar hetzelfde dagritme als dat van de andere kinderen.

Kinderen die bezig zijn met de zindelijkheidstraining (op aangeven van de ouders) kunnen op het potje of op de wc. Om hen te stimuleren werk ik met een eenvoudig beloningssysteem.

 

MAALTIJDEN

Het ontbijt, fruit eten, de lunch en de tussendoortjes zijn gezamenlijke activiteiten, waarbij we met z’n allen aan tafel zitten. Het gaat hierbij niet alleen om het eten en drinken, maar ook om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samenzijn vormt een rustmoment op de dag. Er is aandacht voor elkaar, er wordt gepraat en gezongen.

Tijdens de maaltijden wordt er ook aandacht besteed aan eenvoudige tafelmanieren. Eten en drinken wordt niet opgedrongen. Eten dient immers iets leuks te zijn.

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2021 Nannatoe. Alle rechten voorbehouden.